Flow chart là gì?

Học vẽ lưu đồ tất nhiên là điều cần thiết và cần biết đối với những ai mới bắt đầu làm các công việc như thuyết trình, thuyết minh, v.v. Vậy lưu đồ là gì? Chức năng hoặc mục đích của lưu đồ là gì? Hãy cùng tìm hiểu những vấn đề này dưới đây.

1. Khái niệm Flow chart

Flowchart là sơ đồ dòng hay lưu đồ, hiểu một cách đơn giản là dạng sơ đồ truyền tải bất kỳ thông điệp hay nội dung nào dựa trên đồ họa được kết nối. Ví dụ, một sơ đồ cây cũng là một dạng của lưu đồ.

Nội dung biểu diễn của lưu đồ rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở các thuật toán, quy tắc, quy trình, mô hình làm việc, thiết bị làm việc, … mà sẽ có sự phân chia theo từng lớp, từ lớp đến lớp, từ chung đến cụ thể nhất, và nối với nhau bằng các mũi tên. Tức là các nội dung trong lưu đồ có liên quan mật thiết với nhau.

Lưu đồ được sử dụng để phân tích, thiết kế, lập tài liệu hoặc quản lý các quy trình hoặc thủ tục trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lưu đồ là một sơ đồ hay một sơ đồ, một sơ đồ.

2. Những loại flow chart

Có nhiều loại lưu đồ khác nhau và chúng đều có bộ hộp và ký hiệu riêng. Trong đó, hai loại phổ biến nhất là:

Lưu đồ tệp: Hiển thị luồng tệp đi qua hệ thống;

Sơ đồ luồng dữ liệu: hiển thị luồng dữ liệu trong hệ thống;

Sơ đồ luồng hệ thống: hiển thị các điều khiển ở cấp độ vật lý hoặc tài nguyên;

Lưu đồ chương trình: hiển thị các điều khiển trong một chương trình trong hệ thống;

sử dụng
Có rất nhiều tình huống mà bạn có thể sử dụng sơ đồ để có hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là khi bạn muốn giải thích các bước trong một quy trình, các nhóm dữ liệu trong một hệ thống, các đối tượng trong cùng một nhóm, v.v. Ví dụ, một người nào đó cần giải thích về hệ thống hoạt động của công ty, một lưu đồ cho từng bộ phận hoặc phòng ban cụ thể sẽ là một giải pháp tốt.

Ngoài ra, có nhiều cách để sử dụng các sơ đồ khác, chẳng hạn như:

– Thể hiện quá trình nghiên cứu cải tiến một tác phẩm, dự án;

– Ghi lại quá trình phát triển sự hiểu biết về sự vật, hiện tượng …

– Quá trình thực hiện;

– khi lập kế hoạch dự án;

Lưu đồ rất cần thiết trong giảng dạy và thuyết trình.

3. Quy tắc vẽ lưu đồ

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để vẽ được một lưu đồ thực sự, cần phải tuân theo các quy tắc ký hiệu được quốc tế chấp nhận. Sau đây là các ký hiệu cụ thể trong sơ đồ:

– Cho biết một bước trong quy trình và các chi tiết của bước được viết trong một hình chữ nhật. Chỉ có một mũi tên ra khỏi hộp.

– Được sử dụng để chỉ dòng chảy từ bước này hoặc quyết định khác, kết nối các bước với nhau.

– Để bày tỏ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc, nội dung được viết theo hình thoi. Thông thường các câu trả lời là “có” và “không”, và một hoặc nhiều mũi tên đến từ hình thoi này.

– Sự chậm trễ.

– Hiển thị một liên kết đến một trang khác.

– Đầu vào hoặc đầu ra.

– Tài liệu.

– Thay vì bắt đầu và kết thúc.

4. Các bước để bắt đầu một flow chart

– Hình dung sơ đồ luồng trước và bắt đầu xác định loại lưu đồ;

– Đặt tiêu đề cho lưu đồ, viết nó trên cùng một trang;

– Xác định rõ phạm vi nội dung của lưu đồ để tránh nội dung dài dòng và thừa;

– Ghi trước trình tự các bước và chi tiết ra giấy nháp để vẽ chính xác hơn;

– Sắp xếp nội dung, các bước và các hoạt động hợp lý, chính xác.

– Tham khảo ý kiến ​​chuyên gia để có nội dung chính xác nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top